Wie zijn wij?

Openbare Jenaplanschool De Carrousel heeft twee locaties: De Carrousel en De Fonkelsteen. Wij bieden jenaplanonderwijs in een stimulerend pedagogisch klimaat, waarbij ons streven verder reikt dan enkel het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden. Vanaf schooljaar 2024-2025 worden alle nieuwe kleuters geplaatst op de Carrousel, Smaragd 27. Deze locatie wordt onze onderbouwlocatie in afwachting van onze nieuwbouw die over 4 jaar gereed zou moeten zijn. 

Bij De Carrousel draait het om het ontwikkelen van zelfstandigheid, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het leren rekening houden met elkaar. Ons onderwijs is doordrenkt van aandacht voor individuele groei, waarbij kinderen zowel zelfstandig als samen met hun klasgenoten hun talenten ontdekken. Op deze manier bereiden we hen voor op een zelfstandige, sociale rol in de maatschappij.

Bij De Carrousel hanteren we een continurooster volgens het vijf-gelijke dagenmodel, van 8.30 tot 14.15 uur. Voor-, naschoolse en peuteropvang worden, in samenwerking met Kinderopvangorganisatie Babbels, verzorgd binnen ons schoolgebouw.

Ons sociale karakter komt ook tot uiting in de bijzondere samenwerking met de kinderen van inpandige dagopvang De Klink, een onderdeel van Esdégé-Reigersdaal, gevestigd op de locatie Carrousel. Hier maken kinderen met een meervoudige beperking volledig deel uit van onze schoolgemeenschap en nemen zij met hun eigen verzorgers actief deel aan onze activiteiten. Voor alle kinderen zijn deze ontmoetingen een waardevolle en verrijkende ervaring.

Bij Openbare Jenaplanschool De Carrousel staat niet alleen het onderwijzen centraal, maar vooral het inspireren, samen ontdekken en groeien. Samen bouwen we aan een leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontplooien en zich thuis voelt. Welkom in onze levendige en betrokken schoolgemeenschap!