Kinderraad

Sinds het schooljaar 2020/2021 hebben we op beide locaties weer een actieve kinderraad. Deze raad bestaat uit kinderen uit de groepen 5 tot en met 8, die zijn gekozen via verkiezingen.

Op de Carrousel werkt de kinderraad nauw samen met de directeur. Samen organiseren zij regelmatig vergaderingen, ongeveer 4 tot 5 keer per schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën van leerlingen besproken die betrekking hebben op veranderingen binnen de school. Ook wordt de input van leerlingen gevraagd bij plannen en vragen die vanuit het team of de directie naar voren komen.

Als school hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van onze leerlingen bij besluitvormingsprocessen en onderwerpen die de school aangaan. Hierbij kun je denken aan:

  • Inspraak namens de kinderen, bijvoorbeeld bij het opstellen van het voetbalrooster.
  • Bespreken van problemen op school, zoals conflicten op het schoolplein tijdens het voetballen.
  • Verbeteringen in het onderwijs aandragen, bijvoorbeeld als bepaalde lessen niet regelmatig genoeg worden gegeven of als expressieactiviteiten als saai worden ervaren.
  • Actieve participatie bij beslissingen over nieuwe schoolpleinspellen of andere aankopen.
  • Organiseren van leuke evenementen, zoals de fancy fair ter viering van het schooljubileum.

Door de kinderen op deze manier te betrekken, stimuleren we een actieve rol in de schoolgemeenschap en bevorderen we een positieve en participatieve leeromgeving.