Ouderraad

De ouderraad bestaat uit zowel ouders als teamleden, en heeft als voornaamste doel de bespreking van de dagelijkse gang van zaken binnen de school.

Tijdens de vergaderingen zijn vertegenwoordigers van diverse werkgroepen aanwezig om verslag te doen van hun specifieke werkzaamheden. Hierbij is een leerkracht als vertegenwoordiger van het team aanwezig, evenals een vertegenwoordiger van de schooldirectie.

De werkgroepen spelen een ondersteunende rol bij de organisatie en uitvoering van diverse schoolactiviteiten.

De ouderraad heeft tevens de verantwoordelijkheid over het beheer van het schoolfonds, dat wordt gevormd door de jaarlijkse, niet verplichte, bijdragen van ouders. De opbrengsten uit dit fonds komen alle leerlingen ten goede, aangezien zij worden ingezet voor diverse activiteiten binnen de school.

Heeft u vragen dan kunt u de leden van de OR altijd aanspreken op school of via de mail contact opnemen.

 

Leden OR De Carrousel

Inge van der Molen
Suzanne Yperlaan
Judith Groen
Laura Hofman

Marlies Joppe (team)
Ivette van den Hoeven (team)

Leden OR De Fonkelsteen

Loes Schat
Samantha Bisschop
Meike den Boef
Maartje van Vlaanderen