Medezeggenschapsraad

Binnen onze school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft tot doel ouders en personeel medezeggenschap te geven in het beleid van de Carrousel / Fonkelsteen.

De MR levert een bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van de school. De MR kan instemmen en adviseren m.b.t. bepaalde beslissingen van de directie of het bevoegd gezag. Zij heeft daarvoor advies- en instemmingsrecht. Ook kan de MR aan het bevoegd gezag haar eventuele ongerustheid kenbaar maken over de gang van zaken op school. Zij doet dit namens de ouders en/of leerkrachten. 

U kunt de MR aanspreken indien u meer duidelijkheid wenst over zaken waar de MR invloed op uit kan oefenen. Mogelijk kunnen wij u dan behulpzaam zijn. 

De MR van de Carrousel / Fonkelsteen bestaat uit ouders en leerkrachten.

 

Leden

Onno Yperlaan - Carrousel
Pepijn Hofman - Carrousel
Erik den Boef - Fonkelsteen

Floor Crezee - Team Fonkelsteen
Anouk van Vliet - Team Carrousel
Irene van Splunter - Team Carrousel