Schooltijden

Op de Carrousel en de Fonkelsteen draaien we een continurooster.

De leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur in hun lokaal. Kinderen zijn welkom in school vanaf 8.20 uur. Zij mogen in de eigen groep volgens afspraak aan het werk. Om 8.30 uur beginnen de lessen.  

Maandag t/m vrijdag 
08.30 - 14.15 uur